رشد اقتصادی ۳.۹ درصدی چین در ۳ ماهه سوم میلادی


تهران- ایرنا – داده های رسمی دولت چین نشان می دهد رشد اقتصادی این کشور از ماه ژوئیه تا سپتامبر(تیر- شهریور) در مقایسه با سال گذشته ۳.۹ درصد به رغم قرنطینه ۲ ماهه در شانگهای رشد داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84921684/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B3-%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C